ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2564 ร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสดในงาน "วันรวมน้ำใจ" เนื่องในงาน "ปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด" ประจำปี 2565 อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประชุมทางระบบ Zoom Cloud Meeting ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,981