เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2566 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตราด และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,019