สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 14 วัดเนินตากแดด

วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้รับจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด เมื่อปี พ.ศ. 2554 ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 11/2554 โดยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 14 มีพระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ เป็นเจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 16Trat ทะเบียนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด 2563.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 247,788