อัตรากำลัง

 อัตรากำลัง ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด 

 

นางบัวผัน จันทรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

 

 

 

 
นายสุรพงศ์ จินตกานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นายรุ่งเกียรติ ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุพัชรธิดา ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวุฒิพันธ์ สันติมิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายสุระศักดิ์ สังเกิด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายจตุพร บงบุตร
นักวิชาการศาสนาขำนาญการ

นางสำรวย สอนอาจ
พนักงานทำความสะอาด
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายอนันต์ รัตนสิงห์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,292