ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการ สนองงานคณะสงฆ์ในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดตราดโดยมี พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอคลองใหญ่ ณ วัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,872