ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการ สนองงานคณะสงฆ์ในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดตราดโดยมี พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอคลองใหญ่ ณ วัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,834