กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จิตอาสาพระราชทาน อำเภอคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดคลองมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีจิตอาสาจังหวัดตราด และจิตอาสาอำเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีกำแพงอุโบสถ และบริเวณโดยรอบวัดคลองมะนาว ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันจักรีในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับศาสนสถานแห่งนี้อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 247,816