ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,124