พิธีปักเขตวิสุงคามสีมาของวัดชากกลาง จังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาของวัดชากกลาง โดยพระครูวิสุทธิ์บวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาสมิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำเภอเขาสมิงมอบหมาย นายจำนงค์ศักดิ์ ทิพย์เนตร ปลัดอำเภอ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีดังกล่าว ณ อุโบสถวัดชากกลาง ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,070