การปล่อยปลา จำนวน 100,000 ตัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดตราด นำโดยพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด ได้ดำเนินการตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เรื่องประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ

ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการปล่อยปลา จำนวน 100,000 ตัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,116