การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์สำนักงานเทศบาลเมืองตราดในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองตราด ทั้งนี้ ที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดอยู่่ในวัดดังกล่าวด้วย รวมถึงได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองตราดด้วย (วัดกลาง วัดไผ่ล้อม) ตามข้อสั่งการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,849