ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ประจำเดือนเมษายน 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบหมายภารกิจ นโยบายและข้อสั่งการต่างๆ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัดตราด รวมถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,026