กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแหลมงอบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ โดยมีจิตอาสาจังหวัดตราด และจิตอาสาอำเภอแหลมองบ เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 24 เมษายน นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ติดตาม จึงได้มีการเลือกจัดกิจกรรม ณ สถานที่แห่งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,266