พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. จังหวัดตราด นำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในครั้งนี้มีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จังหวัดตราดนำการเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนา ขอให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ซึ่งจังหวัดตราด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับคณะสงฆ์ 

ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,632