พิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566 จังหวัดตราด

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. จังหวัดตราดจัดงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566 

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้กับชาติไทยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 ทางจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน จากส่วนราชการและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนการกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระองค์ท่าน

ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,638