พิธีบรรพชาอุปสมบทตาม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดตราดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตาม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบรรพชาผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้หายจากพระอาการประชวร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองผู้อุปสมบทเข้าร่วมพิธี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วถวายเครื่องสักการะแด่พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด พระอุปัชฌาย์ ต่อมาประธานพิธีฯ มอบผ้าไตรแก่นาคเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อจากนั้นเริ่มบรรพชาสามเณรก่อนที่จะเป็นการประกอบพิธีอุปสมบทต่อไป

สำหรับการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านให้หายจากพระอาการประชวร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมและสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาไกรสมุทรธรรมานุสรณ์ วัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,605