พิธีปลงผม ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมนาคที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้หายจากพระอาการประชวร โดยมีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนญาติของนาคที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สำหรับการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ท่านให้หายจากพระอาการประชวร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์และปฏิบัติหน้าที่ในพิธีตามที่ได้รับมอบหมายโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,551