ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง จังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง จังหวัดตราด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมป่าไม้ โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ทอดถวายให้กับพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีนายชำนาญวิทย์  เตรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และข้าราชการในจังหวัดตราด  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,579