วันศาสนูปถัมภ์ วันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบ 20 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานวันศาสนูปถัมภ์ วันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบ 20 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

เครดิตภาพจาก เพจ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,043