สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เจ้าคณะภาค 13 กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,266