โครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด จังหวัดตราด

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดตราดนำโดยนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รวม 30 คนเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,276