ร่วมลงพื้นที่ในการจัดสถานที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมลงพื้นที่ในการจัดสถานที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเนินตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,250