ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับพระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด และคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเขตตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 247,816