การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,290