พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 จังหวัดตราด นำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และคณะสงฆ์จังหวัดตราด นำโดยพระเดชพระคุณพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยช้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคาร 100 ปี  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2479 ณ บ้านเกาะเกตุ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รูปที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระสุปฏิปันโนที่มีวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในคราวผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2521 

ต่อมาสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) อาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.22 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,098