โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดตามโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) พร้อมทั้งถวายอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการเรียนการสอน ณ พื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,963