มอบประกาศสร้างวัดในพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด มอบประกาศสร้างวัดในพระพุทธศาสนา (บ้านเขาตาโปน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด) ให้แก่ผู้ขออนุญาตสร้างวัด ณ ห้องประชุม สกฺโก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,968