พศจ.ตราด เข้ากราบมุทิตาสักการะเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระมหามงคล ยติโก เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ ณ วิเวกวราราม ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พระครูสุนทรวรธัช ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (ธ) ณ วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาสมิง ณ วัดท่ากระท้อน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พระครูครุนาถสมาจาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (ธ) ณ วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พระครูวิมลโสมนันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พระครูพิศาลธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ ณ วัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พระครูโฆษิตวิริยคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด ณ วัดหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พระปลัดชูศักดิ์ ญาณสํวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,121