การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ในฐานะกรรมการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,858