การประชุมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธจังหวัดตราด และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,070