ประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ จินตกานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมทางระบบ application Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,049