ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด (กพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด (กพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายสมพงษ์ ตีระวัฒนานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม และนางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,067