เข้าร่วมบริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ร่วมกับการจัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด นำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน ณ ศาลาการเปรียญวัดอ่าวสลัด บ้านอ่าวสลัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะกูด อำเภเกาะกูด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,989