ออกเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในพิ้นที่อำเภอเขาสมิงและอำเภอเมืองตราด

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ออกเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 วัด คือ 1. วัดประณีต ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง 2 วัดคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง 3. วัดลำภูราย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง 4. วัดเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง 5.ที่พักสงฆ์ท่าเสมอ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง 6. วัดคลองขุด ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด               7.วัดสระอินทนินรัตนาราม (ธ) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,377