ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดตราด โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานฯโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และพระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการ ประจำหนกลาง เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เป็นประธานนำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว และมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และลงพื้นที่การตรวจติดตาม ณ บ้านห้วงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,427