ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดชากกลาง ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดชากกลาง ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และถวายสักการะ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พระปลัดรุ่งนิรันดร์ รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดชากกลาง เข้ารับประกาศฯ ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,410