โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพระนักเทศน์ จังหวัดตราด รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการสนองงานคณะสงฆ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพระนักเทศน์ จังหวัดตราด รุ่นที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดตราด โดยมี พระครูมงคลปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในการเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี  มาเป็นพระวิทยากรในการอบรม ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,438