นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่วัดที่ตรวจเยี่ยมในเขตอำเภอบ่อไร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,389