ประชุมคณะกรรมกา่รเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564

      วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นำข้าราชการ จัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดตราด                          ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดหนองบัว  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,859