นิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จัดโครงการนิเทศติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ วัดสุวรรณมงคล ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,851