ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการจัดการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพระครูวิมลโสมนันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง เจ้าอาวาสวัดท่าโสม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเจ้าอาวาสและตัวแทนวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,714