โครงการสังฆประชานุเคราะห์จังหวัดตราด ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดตราด นำโดยพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด ได้ดำเนินการตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เรื่องประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ
ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกข้าวกระเพรา ไข่ดาวให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และโรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,729