โครงการสังฆประชานุเคราะห์จังหวัดตราด ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดตราด นำโดย  พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด ได้ดำเนินการตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เรื่องประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกข้าวกระเพรา ไข่ดาว จำนวน 2,000 กล่อง ให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดและโรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,775