พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. จังหวัดตราด และคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดตราด โดยมีพระครูวิสุทธิ์บวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาสมิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยพิธีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดที่กำหนด

ในการนี้ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว โดยพิธีครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดวิเวกวราราม ตำบลเนินทราย อำเภอเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,478