ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ณ วัดแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธี ณ วัดแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

ในการนี้ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 247,816