การประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ของที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดตราด

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดการประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ของที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดตราด โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด และศูนย์ป่าไม้จังหวัดตราด บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา" ซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (ธ) เจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (ธ) หัวหน้าที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตราด และผู้ดำเนินการแทนที่พักสงฆ์เข้าร่วมการบรรยายถวายคำแนะนำในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเม่ืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4006