เข้าร่วมประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2566 โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,641