งานวันรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดตราดนำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดร่วมวางพวงมาลาในนามหน่วยงานและพิธีดังกล่าวด้วย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,555