กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day) ประจำปี 2565 จังหวัดตราด

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.45 น. จังหวัดตราดนำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราขการในจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day) ประจำปี 2565 ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลาง จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,603