พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการ สร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย จังหวัดตราด

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. จังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด จัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการ สร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ทางม้าลายบริเวณถนนหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,223