การติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2565 จังหวัดตราด

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) นำโดยพระเดชพระคุณพระราชธรรมเมธี ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2565 จังหวัดตราด ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง และวัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดร่วมลงพื้นที่สนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,286