พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.40 น. จังหวัดตราดนำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในจังหวัด โดยการรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลางที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,882